A woman holds a baby and poses with two other children and Elmo.

بحران و منازعه 

خانواده های که منازعه و بحران را تجربه می کنند با چالش های بزرگ مواجه می شوند. این منابع به هدف فراهم سازی حمایت و آرامش خاطر برای شما پیشکش می گردد.

  • Home
  • بحران و منازعه 

رویداد آسیب زا و یا تروما می تواند کودکان را تحت تاثیر شدید احساسات بزرگ قرار دهد. حمایت و مراقبت شما در کمک به آنها برای بیرون آمدن از صدمات ناشی از تروما و تعامل با تغییرات بزرگ می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. 

این منابع راهنمایی هایی را برای کمک به شما و خانواده تان فراهم می کند تا بتوانید راه خود را در این وضعیت غیر مترقبه پیدا کنید و برای گام های بعدی خود را آماده سازید. این منابع شامل فعالیت های مبتنی بر بازی و معطوف بر تقویت برگشت پذیری و انعطاف در کودکان می باشد که می توان آنها را در خانه انجام داد. همچنان، می توانید به ‍‍‍‍مقالات اطلاعاتی در مورد حمایت عاطفی از مراقبان و فیلم ها برای خانواده هایی که متاثر از بحران و درگیری اند، دسترسی داشته باشید. 

مقاله
رهنمود برای فامیل های متاثر از بحران

راهنمای خانواده با مقالات و فعالیت های مرغوب برای کودکان و مراقبان متاثر از بحران که البته این فعالیت ها کم تر نیاز به تکنالوژی دارد.

منابع به زبان دری
Ages 1–6

منابع

برای ارائه دهندگان: حمایت از خانواده ها در جریان وقوع بحران

خانواده هایی که با بحران و منازعه (درگیری) روبرو هستند به حمایت فوق العاده نیاز دارند. حضور مراقبتی شما، در دسترس قرار دادن راهکار های ساده و منابع مفید می تواند تفاوت واقعی را ایجاد کند.

منابع به زبان دری
Ages 1–6

تعلق و مربوطیت

راهنمایی صوتی برای مراقبان در مورد چگونگی کمک به کودکان در یک جامعه جدید (یا “در حال گذار”) تا مانند بودن در خانه و وطن خود شان احساس آرامش داشته باشند.

منابع به زبان دری
Ages 1–6

کنار آمدن با آسیب های جا به جایی و یا اسکان مجدد

راهنمایی صوتی با راهکار های موثر وفق یابی و روش های انعطاف پذیری که می تواند اثرات تروما /سطح آسیب پذیری را کاهش دهد.

منابع به زبان دری
Ages 1–6
Big Bird in his nest holding his bear Radar.

تجلیل و بزرگداشت از خود ما

راهنمایی صوتی برای مراقبان در مورد چگونگی کمک به کودکان برای قدردانی از کسی که اعتماد به نفس ایجاد می کند.

منابع به زبان دری
Ages 1–6
Mae's Minutes

آموزش موضوعات جدید

راهنمایی صوتی برای مراقبان در مورد چگونگی ترویج یادگیری زودهنگام در جریان وقوع تغییرات.

منابع به زبان دری
Ages 1–6

وفق یابی با تغییرات بزرگ

راهنمایی صوتی با استراتژی های ساده برای کمک به مراقبان جهت دست یابی به احساس امنیت و همبستگی بیشتر در جریان وقوع تغییرات.

منابع به زبان دری
Ages 1–6

پیام خوش آمدید از جانب دوستان سسمی استریت

راهنمایی صوتی برای مراقبان در مورد چگونگی حفظ احساس امنیت و جا به جایی/اسکان مجدد در موقعیت های جدید.

منابع به زبان دری
Ages 1–6
Elmo looking sad.

ایلمو غمگین است

ویدئو برای کودکان در برخورد با احساسات بزرگ، و این که چی عملی را حین داشتن احساس غم و اندوه انجام دهیم.

منابع به زبان دری
Ages 1–6
Cookie Monster looking at a note with Basma and Jad.

خجود غمگین است

ویدئو برای کودکان در برخورد با احساسات بزرگ، و این که چی عملی را حین داشتن احساس غم و اندوه انجام دهیم.

منابع به زبان دری
Ages 1–6
Mae, Elm and Louis

کنترول داشتن

ویدئو برای بزرگسالان حاوی راهنمایی برای آرام سازی و کنترل وضعیت.

منابع به زبان دری
Ages 1+
Mae talking about the circle of safety

حلقه و یا زنجیره مصونیت

ویدئو برای بزرگسالان حاوی راهنمایی برای حمایت از کودک در زمان عدم اطمینان از وضعیت و پرورش احساس مصونیت.

منابع به زبان دری
Ages 1+
Mae next to a picture of Elmo

استرس یا فشار روحی کودک

ویدئو برای بزرگسالان حاوی راهنمایی برای حمایت از کودک در زمانی که کودک استرس دارد.

منابع به زبان دری
Ages 1+
Mae's Minutes

مواظبت خودی

ویدئو برای بزرگسالان که حاوی راهنمایی و حمایت از والدین در مورد اهمیت مراقبت از خود می باشد.

منابع به زبان دری
Ages 1+

سنگ ها کجاست

کتاب داستان برای کودکان و خانواده ها در مورد ایجاد جامعه.

منابع به زبان دری
Ages 3+

کاشانه جدید بلبل

کتاب داستان برای کودکان و خانواده ها در مورد عادت کردن به یک خانه جدید.

منابع به زبان دری
Ages 1–6

مهربانی بارآورنده خوشبختی است

کتاب داستان برای کودکان و خانواده ها در مورد مهربانی.

منابع به زبان دری
Ages 3+

زنحیره و یا حلقه خوبی ها

کتاب داستان برای کودکان و خانواده ها در مورد چگونگی ایجاد یک دایره از بزرگسالان قابل اعتماد و مراقب در اطراف کودکان در زمان بحران.

منابع به زبان دری
Ages 3+
Big Bird sitting with his bear Radar.
به یاد داشته باشید:
همچنان که این منابع را به کار می می بندید، باید توجه داشته باشید که مهم ترین اولویت های شما مصونیت، امنیت و راحتی خود شماست. کاملا قابل فهم است اگر تنها خواستار تمرکز بر حصول اطمینان از احساس امنیت و آرامش خانواده تان استید. در چنین شرایطی، یک نفس عمیق ممکن است تمام چیزی باشد که شما به آن نیاز دارید (یا گاهی اوقات تنها کاری که می توانید انجام دهید). اگر هنوز احساس استرس می کنید، می توانید وقت بیش تر را صرف آرامش خود کنید و زمانی که احساس کردید اماده هستید، برگردید.