ویدیو ها

خجود غمگین است

ویدئو برای کودکان در برخورد با احساسات بزرگ، و این که چی عملی را حین داشتن احساس غم و اندوه انجام دهیم.

شریک ساختن
مورد علاقه

باسمه خانه ای را که برای لیدی بگ/فالبینک اهلی جدیدش لولو ساخته است، به جاد نشان می دهد. اما هنگام که باسمه برای لحظه ای نگاه می کند، متوجه می شود که لولو پرواز کرده و رفته است! باسمه ناراحت می شود. در این هنگام مرغ با یک صدای بلند که هشدار احساسات بزرگ است فضا   را تغییر می دهد – بلی! این دوست آنها خجور است! خجور یک آهنگ برای تولد لاک پشت نوشته، اما  کاغد مزه دار به نظر می رسید، بنابراین او قبل از اینکه بتواند آهنگ را برای لاک پشت بخواند، آن را خورد – حالا خجور  ناراحت است زیرا آهنگ را به یاد ندارد. باسمه و جاد به خجور کمک می کنند تا احساس خود را به عنوان “غم و اندوه” شناسایی کند و به او کمک می کنند تا احساسات خود را بیرون دهد. این استراتژی به باسمه نیز کمک می کند تا لولو را صحیح و سالم در خانه گک جدید اش پیدا  کند!
 
این ویدیو را می توان به صورت انلاین مشاهده کرد، از طریق SMS به مراقبان ارسال کرد یا با استفاده از لپ تاپ، تبلت، صفحه نمایش تلویزیون یا پروژکتور در مراکز پخش و نشر کرد. 

برچسپ های مرتبط