به عنوان یک بزرگسال که مواظبت از کودک را مسولیت خود میدانید، می توانید به کودک خود کمک کنید تا احساس مصونیت و امنیت نماید. حمایت سایر بزرگسالان مورد اعتماد نیز می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

در این ویدئو، مای  یک دقیقه وقت خود را  صرف توصیه به مواظبین برای معرفی بزرگان قابل اعتماد  جهت همصحبتی با کودکان می کند.
 
این ویدیو را می توان به صورت انلاین مشاهده کرد، از طریق SMS به مراقبان ارسال کرد یا با استفاده از لپ تاپ، تبلت، صفحه نمایش تلویزیون یا پروژکتور در مراکز پخش و نشر کرد. 

برچسپ های مرتبط