شاید وقت گذاشتن به خود تان  حتا برای یک لحظه کار دشواری باشد، اما ارزشمند نیز هست. مواظبت از خودتان می تواند به شما کمک کند تا به گونه بهتر از دیگران نیز مراقبت کنید، به ویژه در جریان وقوع تغییرات بزرگ. 
در این ویدئو، مای یک دقیقه از مجموع وقت اختصاص یافته به تفریح خود را  صرف توصیه به مواظبین برای تخصیص دادن وقت برای رسیدگی به خود شان می کند.
 “مواظبت خودی” برای ایده ها!

این ویدیو را می توان به صورت انلاین مشاهده کرد، از طریق SMS به مراقبان ارسال کرد یا با استفاده از لپ تاپ، تبلت، صفحه نمایش تلویزیون یا پروژکتورها در مراکز پخش کرد. 

برچسپ های مرتبط