کتاب های قصه و کاپی کمپیوتر شده کتاب ها

زنحیره و یا حلقه خوبی ها

کتاب داستان برای کودکان و خانواده ها در مورد چگونگی ایجاد یک دایره از بزرگسالان قابل اعتماد و مراقب در اطراف کودکان در زمان بحران.

همدلی و مواظبت از دیگران مهارت های مهمی برای کودکان است که به انها کمک می کند تا دیگران را درک نمایند و  روی راه هایی کمک به دیگران  فکر  کنند. در این کتاب، کودکان یاد می گیرند که چه کاری می توانند برای همدلی با دیگران در شرایط دشوار انجام دهند. آنها همچنین راه های جدیدی را برای کمک به دیگران برای مواظبت و خوشی خاطر آنها یاد می گیرند.

. کتاب را به کودکان تان نشان دهید و  بخواهید تا چیستی داستان را حدس بزنند.
. به یاد داشته باشید که داستان را به شیوه ای جذاب بخوانید – از حرکات بدن و حالات چهره خود برای تفهیم و تقلید آنچه در داستان اتفاق می افتد استفاده کنید.
. با کودک تان در مورد زمان دشواری صحبت کنید که احساس ناخوش داشت و  کسی از او دلجویی کرد.  آیا این به او کمک کرد تا احساس بهتری داشته باشد؟
. از کودک تان بپرسید که چه کاری می تواند برای کمک به دوستان یا اعضای خانواده اش در زمان های دشوار انجام دهد.
. کودک خود را در وقتی  که مواظب و متوجه احساسات دیگران است تشویق کنید و از مهربانی او تشکری نمایید.

این کتاب را می توانید به صورت انلاین از طریق تلفن یا تبلت بدست بیاورید و یا هم چاپ نموده با دیگران شریک سازید.