کتاب های قصه و کاپی کمپیوتر شده کتاب ها

کاشانه جدید بلبل

کتاب داستان برای کودکان و خانواده ها در مورد عادت کردن به یک خانه جدید.

این کتاب به کودکان کمک می کند تا احساساتی مانند دق شدن و ترس را درک کنند. همچنین نمونه هایی از غلبه بر ترس و پذیرش تغییراتی را که ممکن است در زندگی انها رخ دهد – مانند جابجایی خانه یا مکتب یا سفر کردن برای دیدن بستگان یا دوستان – ارائه می دهد و آنها را در مورد چگونگی وفق با این تغییرات و داشتن انعطاف پذیری و برگشت پذیری هدایت می کند.

.  به یاد داشته باشید که داستان را به شیوه ای جالب و جذاب بخوانید – از حرکات بدن و چهره خود برای تمثیل و تقلید از انچه در داستان اتفاق می افتد استفاده کنید.
. پس از اتمام خواندن، از کودک خود بخواهید که داستان را با کلمات خود برای شما تکرار کند.
. از کودک خود بپرسید که آیا تا به حال احساس ترس کرده است. چه چیزی باعث شد تا او این احساس را داشته باشد؟ ایا این ترسها واقعی و منطقی بودند؟
. به کودک تان توضیح دهید که ترس یک احساس طبیعی است و همگان  ترس های متفاوتی دارند.
. کودک خود را در مورد راه هایی که بتواند ترس و علل آن را برای مدیریت بهتر استرس ناشی از این احساس درک کند، راهنمایی کنید.

این کتاب را می توانید به صورت انلاین از طریق تلفن یا تبلت ببینیدو یا هم چاپ نموده شریک سازید.