کتاب های قصه و کاپی کمپیوتر شده کتاب ها

سنگ ها کجاست

کتاب داستان برای کودکان و خانواده ها در مورد ایجاد جامعه.

این کتاب حس درماندگی را به کودک به معرفی می گیرد. در این داستان، هادی به جاد کمک می کند تا  با شمارش ازیک تا ده به عنوان راهی برای آرام گرفتن و فکر نمودن جهت فایق آمدن بر حس درماندگی استفاده نماید.

. کتاب را به کودک تان نشان دهید و از او بپرسید که انتظار دارد داستان در مورد چه چیزی باشد.
. به یاد داشته باشید که داستان را به شیوه ای جالب و جذاب بخوانید – از حرکات بدن و حالات چهره خود برای تفهیم و تقلید آنچه در داستان اتفاق می افتد، استفاده کنید.
. در مورد حس درماندگی با کودک تان  صحبت کنید. چرا جاد احساس درماندگی کرد؟
. پس از اتمام خواندن، از کودک خود بخواهید داستان را با کلمات خود برای شما تکرار کند.
. به کودک خود روش شمارش تا ده را برای آرام شدن آموزش دهید و هر زمان که متوجه می شوید که او احساس درماندگی می کند، این راهکار را به او یادآوری کنید.
. بازی “ساخت یک آبشار نمونه”را  با کودک خود  با استفاده از بالش های خانه انجام دهید.

این کتاب را می توان به صورت انلاین از طریق تلفن یا تبلت خواند و یا چاپ نموده و به طور مستقیم با خانواده ها  به اشتراک گذاشت.