مقالات

آموزش موضوعات جدید

راهنمایی صوتی برای مراقبان در مورد چگونگی ترویج یادگیری زودهنگام در جریان وقوع تغییرات.

شریک ساختن
مورد علاقه پښتو (Pashto)

اسکان مجدد به معنای یادگیری روال های جدید، زبان ها، قوانین و خیلی چیزهای دیگر است. یادگیری بسیار زیاد شاید سبب احساس خستگی شود، اما بازگو نمودن این نکته به اطفال که آنها یادگیرندگان خوبی هستند، می تواند اعتماد به نفس شان را تقویت کند. همچنان یادگیری با هم می تواند به خانواده ها کمک کند تا پیوندهای منحصر به فردی را ایجاد کنند و بتواند آنها را در امر فایق آمدن بر چالش های بعدی کمک کند.

این راهنمای صوتی را می توان به صورت لینک از طریق SMS به اشتراک گذاشت یا شخصا با مراقبان در هنگام که از مراکز بازدید می کنند، شریک ساخت.

منابع مربوط