Elmo, Mae and Louie

משאבים בעברית

  • Home
  • משאבים בעברית

החומרים שלפניכם יסיעו לכם להתמודד עם המצב החדש ולהתכונן לצעדים הבאים: פעילויות משחקיות המתמקדות בחוסן הנפשי לביצוע עם הילדים, מאמרים בנושא תמיכה רגשית וסרטונים למשפחות במשבר.

Welcome Sesame Parent guide
אולי יעניין אתכם
משאבים מנחמים להורים וילדים בתקופת משבר

מדריך למשפחות דוברות עברית, מטפלות ומטפלים בילדים בגילאי 3-8 שמושפעים ממשבר.

סרטון

Mae's Minutes

דואגים לעצמנו

סרטון להורים ומטפלים המציע תמיכה וטיפים בנושא חשיבותם של דאגה וטיפול עצמיים.

עקירה ויישוב מחדש
Ages 3+
Mae next to a picture of Elmo

חרדה אצל ילדים

סרטון להורים ומטפלים שמציע טיפים לתמיכה בילדיכם בזמני לחץ.

עקירה ויישוב מחדש
Ages 3+
Mae talking about the circle of safety

מעגל בטוח

סרטון להורים שמציע טיפים לתמיכה בילד בתקופות של חוסר וודאות וטיפוח תחושת הביטחון.

עקירה ויישוב מחדש
Ages 3+
Mae, Elm and Louis

להישאר בשליטה

סרטון להורים ומטפלים המציע טיפים לשמירה על רוגע ושליטה.

עקירה ויישוב מחדש
Ages 3+
Elmo and Louie

אני <לב> אלמו: אלמו עצוב

סרטון לילדים בנושא התמודדות עם רגשות גדולים, המלמד אותם מה אפשר לעשות כשמרגישים עצובים.

עקירה ויישוב מחדש
Ages 3–6
Elmo and Louie in bed.

אני <לב> אלמו: אלמו מפחד מהחושך

סרטון לילדים בנושא התמודדות עם רגשות גדולים, המלמד אותם מה אפשר לעשות כשמפחדים.

עקירה ויישוב מחדש
Ages 3–6
Louis hugging Elmo

אני <לב> אלמו: מאי בבית החולים

סרטון לילדים בנושא התמודדות עם רגשות גדולים, המלמד מה אפשר לעשות כשמרגישים עצובים.

עקירה ויישוב מחדש
Ages 3–6
Elmo and Louie Looking out Window

אני <לב> אלמו: מינטו מאמא

סרטון לילדים בנושא התמודדות עם רגשות גדולים, המלמד מה אפשר לעשות כשמרגישים עצב וצער.

עקירה ויישוב מחדש
Ages 3–6
Mae reading to Elmo

אני <לב> אלמו: אלמו הוא מיוחד

סרטון לילדים בנושא דימוי עצמי חיובי, המראה איך לשמוח במי שאתה ובמה שהופך כל אחד מאיתנו למיוחד.

עקירה ויישוב מחדש
Ages 3–6

Shalom Sesame
!משאבים נוספים באתר של ערוץ הופ