22=”true”>

לעתים קרובות, רגשות גדולים ולחץ מתבטאים בהתנהגותם של הילדים הצעירים. בסרטון זה, מאי מקדישה כמה רגעים כדי לשוחח עם ההורים ומטפלים על השיטות אותן אפשר ליישם כשילד חש חרדה. צפו בסרטון “לחץ אצל ילדים” כדי לקבל עצות מעשיות לזיהוי סימני לחץ בילדים הצעירים, והדרכים בהן תוכלו לסייע לילדים להתמודד אתו.

אפשר לצפות בסרטון זה באופן מקוון, לשלוח אותו למטפלים במסרון או להקרין אותו במרכזים באמצעות מחשב נייד, טאבלט, מסך טלוויזיה או מקרן.

תגים קשורים: