د کیسې کتابونه او بریښنایی کتابونه

مهربانی د ورځې وژغوری/ مهربانی یو ښه میوه ده

د مهربانۍ په اړه د ماشومانو او کورنیو لپاره د کیسې کتاب

آیا تاسو پوهیږئ چې موږ ټول یو ځانګړی ځواک لرو؟ البته چی پوهیږئ، موږ ټول د مهربانۍ ځواک لرو! د یو بل سره مهربانۍ نړۍ ته د غوره ځای په جوړولو کې مرسته کوی. دا کتاب د خپل ماشوم سره ولولئ ترڅو معلومه کړئ چې د سسمی ملګري څنګه خپل زبر ځواک کاروي. تاسو څنګه د خپل مهربانه ځواک څخه کار اخلئ؟

دا کتاب د تلیفون یا ټابلیټ له لارې آنلاین لوستل کیدی شي او یاهم چاپ او مستقیم له کورنیو سره شریک کیدی شي.