مقالې

اړه لرل

صوتی برنامه: د مواظبینو لپاره لارښوونه چې څنګه ماشومانو سره مرسته وکړی په نوی (یا "اوس لپاره") ټولنه کې د آرامۍ احساس وکړی

د تړاو احساس کول وخت نیسي. د کورنۍ یووالي، لیوالتیا او باور د تړاو د احساس په رامینځته کولوکی مرسته کولی شي. په نوي ځای کې میشته کول سخت دي، او دا به د کورنۍ هر غړي لپاره د تړاو د احساس پیدا کولو لپاره وخت ونیسي. مګر ډاډ، کورنۍ یووالی، لیوالتیا، او باور کولی شي د تړاو د احساس په رامینځته کولوکی مرسته وکړي. دا سرچینې په یوه نوې (یا “اوس مهال”) ټولنه کې د تړاو د احساس رامینځته کولو لارې وړاندې کوي.

دا ثبت شوی مواد د پیغام/ایس ایم ایس له لارې د لینکونو په توګه  او یا هم په شخصی ډول د پاملرنې کونکو سره د لیدنې مرکزونو سره شریک کیدی شي.